402/2000 Sb. - O léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů - úplné znění zákona č. 79/97 Sb.
Číslo předpisu 402/2000 Sb.
Částka 113
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 1997
Rozeslán dne 11. 8. 2000
Platnost od 11. 8. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 30. 12. 2007
Úplné znění pr. př. 79/1997 Sb.
Zrušen předpisem 378/2007 Sb.