119/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 119/2008 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 15. 4. 2008
Platnost do 30. 12. 2012
Novelizuje předpis 569/1991 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §2a (změny),
  • vkládá se nový §15a včetně poznámky pod čarou č. 5.

Účinnost změn 15.4.2008.