96/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 96/2005 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 1. 2005
Rozeslán dne 28. 2. 2005
Platnost od 28. 2. 2005
Účinnost od 1. 3. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 16 §8 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti dne 1.1.2006.
Platnost do 14. 7. 2005
Novelizuje předpis 238/1992 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb.
Zrušen předpisem 283/2005 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů),
 2. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a
 3. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.
 • Změna zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4 až §12 (změny),
  • vkládá se nový §12b "Přestupky",
  • vkládá se nový §12c,
  • doplňují se ČÁST TŘETÍ (Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí) a ČÁST ČTVRTÁ (Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů ).
 • Změna v §5 a §55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §48 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II novely

 1. Oznámení o příjmech a darech (§6) a oznámení o nemovitém majetku (§7) podají členové zastupitelstev krajů či měst poprvé za rok 2005 do konce června 2006.
 2. Oznámení o činnostech (§5) podají členové zastupitelstev, kteří byli členy příslušného zastupitelstva ke dni účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn dnem 1.3.2005, s výjimkou bodu 16 §8 odst. 2 písm. b), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.