283/2005 Sb. - Nález ÚS ze dne 22.6.2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/92 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 283/2005 Sb.
Částka 103
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 22. 6. 2005
Rozeslán dne 15. 7. 2005
Platnost od 15. 7. 2005
Účinnost od 15. 7. 2005
Novelizuje předpis 238/1992 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb.
Ruší předpis 96/2005 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu ČR.
Ústavní soud rozhodl dne 22. června 2005 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu skupiny senátorů Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů,

takto:

Zákon č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem vyhlášení nálezu.

Mění:

  1. Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů),
  2. zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
  3. zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Účinnost změn 15.7.2005.