271/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
ikona P
Číslo předpisu 271/2005 Sb.
Částka 99
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 22. 6. 2005
Rozeslán dne 7. 7. 2005
Platnost od 7. 7. 2005
Účinnost od 1. 8. 2005
Novelizuje předpis 576/2004 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005.
Změny:

  • v příloze č. 1 se za název bodu 127 "127. přímé zjišťování - Týdenní zjišťování cen zemědělských výrobců a cen výrobců v potravinářském průmyslu" doplňuje název bodu 128, který zní: "128. ZAPO 2005 Dotazník .o podmínkách zakládání podniků" a za text bodu 127 se doplňuje nový bod 128.

Účinnost změn 1.8.2005.