576/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
ikona P
Číslo předpisu 576/2004 Sb.
Částka 196
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 8. 11. 2004
Rozeslán dne 25. 11. 2004
Platnost od 25. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 271/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Vyhláškou Českého statistického úřadu se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005.
Tento program je uveden v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.
Účinnost 1.1.2005.

Upozornění odběratelům Sbírky zákonů:

  • Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 10477 - 10788).
  • Příloha č. 1 - statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem - je uveřejněna na stranách 10478 až 10614. Příloha č. 2 - statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady - je uveřejněna na stranách 10615 až 10784.