389/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 389/2021 Sb.
Částka 172
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 10. 2021
Rozeslán dne 22. 10. 2021
Platnost od 22. 10. 2021
Účinnost od 1. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. bodu 7, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
Novelizuje předpis 373/2016 Sb.
Anotace

Změny §2 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Čl. II - Přechodné ustanovení.