373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
ikona P
Číslo předpisu 373/2016 Sb.
Částka 149
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 11. 2016
Rozeslán dne 16. 11. 2016
Platnost od 16. 11. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Ruší předpis 116/2012 Sb.
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 115/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví podmínky a způsob předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.
§4 - Zrušovací ustanovení
§5 - Přechodné ustanovení