60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
ikona P
Číslo předpisu 60/2015 Sb.
Částka 29
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 3. 2015
Rozeslán dne 2. 4. 2015
Platnost od 2. 4. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Ruší předpis 203/2010 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 429/2016 Sb., 156/2019 Sb., 258/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti.
§3 - Zrušovací ustanovení