203/2010 Sb. - Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
ikona P
Číslo předpisu 203/2010 Sb.
Částka 68
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 6. 2010
Rozeslán dne 23. 6. 2010
Platnost od 23. 6. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 30. 6. 2015
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Zrušen předpisem 60/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví seznam činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti.
Seznam činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti je uveden v příloze k tomuto nařízení.

Účinnost 1.1.2011.