204/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 204/2006 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2006
Rozeslán dne 17. 5. 2006
Platnost od 17. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 31. 7. 2013
Novelizuje předpis 209/1997 Sb.
Zrušen předpisem 45/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2 (změny),
  • §3 se zrušuje,
  • §5, §7, §9, §10 (změny),
  • §11 - nové znění,
  • §13 (změny),
  • vkládají se nové §14a "Poskytování pomoci občanům České republiky jako obětem trestné činnosti" až §14f "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 9.

Čl. II
Ustanovení §14b až §14d zákona č. 209/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí při poskytnutí pomoci obětem trestných činů, které byly spáchány po 30. červnu 2005.

Účinnost změn 1.7.2006.