193/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v ČR pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ikona P
Číslo předpisu 193/2005 Sb.
Částka 70
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přijat dne 9. 5. 2005
Rozeslán dne 23. 5. 2005
Platnost od 23. 5. 2005
Účinnost od 1. 6. 2005
Platnost do 31. 12. 2016
Provádí předpis 18/2004 Sb.
Zrušen předpisem 409/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Seznam je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.6.2005.