202/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/95 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/97 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/65 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 202/2002 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2002
Rozeslán dne 24. 5. 2002
Platnost od 24. 5. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 182/1993 Sb., 89/1995 Sb., 77/1997 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb.
Novelizován předpisem 264/2006 Sb.