Opatření č. 2, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
ikona P
Číslo předpisu REG 986401
Částka 64
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 29. 6. 1998
Rozeslán dne 11. 8. 1998
Platnost od 11. 8. 1998
Účinnost od 1. 9. 1998
Provádí předpis 21/1992 Sb.
Novelizován předpisem REG 00081031, REG 01054014