613/2004 Sb. - Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005
ikona P
Číslo předpisu 613/2004 Sb.
Částka 208
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2004
Rozeslán dne 8. 12. 2004
Platnost od 8. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2005
Ruší předpis 435/2003 Sb.
Provádí předpis 119/1992 Sb.
Zrušen předpisem 473/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2005 se stanoví v příloze k této vyhlášce Ministerstva financí.
Zrušuje se vyhláška č. 435/2003 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004.
Účinnost 1.1.2005.