435/2003 Sb. - Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004
ikona P
Číslo předpisu 435/2003 Sb.
Částka 143
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 12. 2003
Rozeslán dne 15. 12. 2003
Platnost od 15. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2004
Ruší předpis 537/2002 Sb.
Provádí předpis 119/1992 Sb.
Zrušen předpisem 613/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
V příloze této vyhlášky Ministerstva financí se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2004.
Vyhláška č. 537/2002 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003, se zrušuje.
Účinnost změn 1.1.2004.