141/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
ikona P
Číslo předpisu 141/2013 Sb.
Částka 65
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 5. 2013
Rozeslán dne 6. 6. 2013
Platnost od 6. 6. 2013
Účinnost od 1. 9. 2013
Ruší předpis 587/2006 Sb.
Provádí předpis 155/1995 Sb., 426/2011 Sb.
Novelizován předpisem 388/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

Předmět úpravy
Nařízení vlády upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství výpočet finanční částky stanovené jako převáděné důchodové právo získané v České republice do důchodového systému Evropských společenství a převod důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropských společenství do českého důchodového pojištění. Toto nařízení dále upravuje převod prostředků účastníka důchodového spoření v souvislosti s převodem důchodových práv.

Zrušuje se:
Nařízení vlády č. 587/2006 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství.

Účinnost 1.9.2013.