445/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
ikona P
Číslo předpisu 445/2004 Sb.
Částka 149
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 7. 2004
Rozeslán dne 30. 7. 2004
Platnost od 30. 7. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Nařízením vlády se nově stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát.
Vyměřovacím základem pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, je částka 3 556 Kč.
Účinnost 1.1.2005.