68/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
ikona P
Číslo předpisu 68/2010 Sb.
Částka 25
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 2. 2010
Rozeslán dne 19. 3. 2010
Platnost od 19. 3. 2010
Účinnost od 1. 5. 2010
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Změny v ustanoveních:

 • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
 • §1 až §3 (změny),
 • §4 "Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce, režim práce a bezpečnostních přestávek a výpočet ztráty tekutin" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7b - nové znění,
 • vkládá se nový §4a "Ztráta tekutin" včetně nadpisu,
 • §5 "Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší požadavky na způsob organizace práce" včetně nadpisu - nové znění,
 • §6 "Hygienický limit, jeho zjišťování a hodnocení, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů" včetně nadpisu - nové znění,
 • §7 "Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 - nové znění,
 • §8 "Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a a 9 - nové znění,
 • §21 (změny),
 • §22 "Vymezení celkové fyzické zátěže" včetně nadpisu - nové znění,
 • §23 "Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže" včetně nadpisu - nové znění,
 • §25 "Hygienický limit lokální svalové zátěže" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §25a "Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží" včetně nadpisu,
 • §26 "Hodnocení pracovní polohy" včetně nadpisu - nové znění,
 • §27 "Hodnocení zdravotního rizika, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §27a "Minimální opatření k ochraně zdraví při práci v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách" včetně nadpisu,
 • §29 "Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy a informace k ochraně zdraví" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
 • §30, §33, §35, §39 (změny),
 • §40 "Teplota na pracovišti" včetně nadpisu - nové znění,
 • §41 (změny),
 • §43 se zrušuje,
 • §45, §54 (změny),
 • v části třetí se za hlavu sedmou doplňuje nová hlava osmá "POŽADAVKY NA MALOVÁNÍ A ÚKLID" (§55a až §55b) včetně nadpisu,
 • v příloze č. 1, č. 5 (změny),
 • Příloha č. 6 se zrušuje,
 • v příloze č. 10 (změny).

Účinnost změn 1.5.2010.