452/2022 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 452/2022 Sb.
Částka 203
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2022
Rozeslán dne 28. 12. 2022
Platnost od 28. 12. 2022
Účinnost od 1. 1. 2023
Novelizuje předpis 79/2013 Sb.
Anotace

Změny vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Čl. II - Přechodné ustanovení.