213/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v ČR pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
ikona P
Číslo předpisu 213/2004 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Provádí předpis 18/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství.
Uznávacím orgánem pro regulovaná povolání a činnosti v oblasti veterinární péče je Komora veterinárních lékařů České republiky.
Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství, je uveden v příloze.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.