195/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 195/2021 Sb.
Částka 82
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 5. 2021
Rozeslán dne 17. 5. 2021
Platnost od 17. 5. 2021
Účinnost od 20. 5. 2021
Poznámka k účinnosti Právní předpis nabývá účinnosti 20.5.2021 s výjimkou bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti 12.7.2023, bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti 12.7.2024, bodu 9, které nabývá účinnosti 12.7.2026, bodu 10, které nabývá účinnosti 12.7.2027, a bodů 11 až 16, která nabývají účinnosti 22.8.2023.
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

účinnost 22.7.2023, 22.8.2023, 22.7.2024, 22.7.2026, 22.7.2027