513/1992 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady
ikona P
Číslo předpisu 513/1992 Sb.
Částka 103
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 9. 1992
Rozeslán dne 19. 11. 1992
Platnost od 19. 11. 1992
Účinnost od 19. 11. 1992
Platnost do 31. 12. 1997
Opraven předpisem REG 9212302
Provádí předpis 238/1991 Sb.
Zrušen předpisem 125/1997 Sb.