166/2013 Sb. - Sdělení o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
ikona P
Číslo předpisu 166/2013 Sb.
Částka 70
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 28. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 6. 7. 2013
Platnost do 19. 4. 2015
Provádí předpis 329/1999 Sb.
Zrušen předpisem 96/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne publikace tohoto sdělení ve Sbírce zákonů překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatská republika, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská republika.

Účinnost 6.7.2013.