96/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
ikona P
Číslo předpisu 96/2015 Sb.
Částka 40
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 24. 3. 2015
Rozeslán dne 20. 4. 2015
Platnost od 20. 4. 2015
Účinnost od 20. 4. 2015
Platnost do 11. 9. 2016
Ruší předpis 166/2013 Sb.
Provádí předpis 329/1999 Sb.
Zrušen předpisem 288/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne publikace tohoto sdělení ve Sbírce zákonů překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonská republika, Srbská republika.
Toto sdělení nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 166/2013 Sb., ze dne 28. května 2013.