422/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 422/2004 Sb.
Částka 138
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2004
Rozeslán dne 19. 7. 2004
Platnost od 19. 7. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 48/1997 Sb., 301/2000 Sb.
Novelizován předpisem 375/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna v §67b zákona o péči o zdraví lidu.
 • Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 včetně poznámek pod čarou č. 4a), 5) a 6) - nové znění,
  • §17 (změny).
 • Změna v §13 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Účinnost změn 1.9.2004.