480/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 480/2008 Sb.
Částka 154
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2008
Rozeslán dne 31. 12. 2008
Platnost od 31. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 553/1991 Sb., 361/2000 Sb., 274/2008 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky,
 2. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
  Změny v ustanoveních:
  • v části třetí čl. VI (změny),
  • v části šesté čl. X se bod 17 zrušuje,
  • v části šesté čl. X v bodu 24 a 25 (změny),
  • v části dvacáté třetí čl. XXXI se body 13 a 14 zrušují.
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §79a "Měření rychlosti vozidel" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a - nové znění,
  • §123b (změny).
 • Změna v §161 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2009.