366/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
ikona P
Číslo předpisu 366/2010 Sb.
Částka 133
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 12. 2010
Rozeslán dne 15. 12. 2010
Platnost od 15. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 477/2006 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 405/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst, pokud se odběratel a dodavatel nedohodli jinak.
  2. Tato vyhláška se nevztahuje na rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele podle jiného právního předpisu.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 477/2006 Sb., o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2011.