477/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
ikona P
Číslo předpisu 477/2006 Sb.
Částka 157
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 10. 2006
Rozeslán dne 31. 10. 2006
Platnost od 31. 10. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2010
Ruší předpis 224/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 366/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst.

Účinnost 1.1.2007.

Vyhláška č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa, se zrušuje (s účinností od 1.1.2007).