118/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/99 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 118/2008 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 15. 4. 2008
Platnost do 30. 12. 2012
Novelizuje předpis 95/1999 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §7 a §8.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Vyhlášený prodej zemědělských pozemků uskutečněný před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 15.4.2008.