102/1995 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 102/1995 Sb.
Částka 26
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 5. 1995
Rozeslán dne 30. 6. 1995
Platnost od 30. 6. 1995
Účinnost od 1. 7. 1995
Platnost do 27. 8. 2001
Novelizuje předpis 145/1956 Ú.l.
Ruší předpis 41/1984 Sb., 10/1991 Sb., 248/1991 Sb.
Provádí předpis 38/1995 Sb.
Novelizován předpisem 299/1996 Sb., 4/1998 Sb., 244/1999 Sb., 160/2001 Sb.
Zrušen předpisem 301/2001 Sb.