299/1996 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 299/1996 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 1996
Rozeslán dne 12. 12. 1996
Platnost od 12. 12. 1996
Účinnost od 12. 12. 1996
Platnost do 27. 8. 2001
Novelizuje předpis 102/1995 Sb.
Zrušen předpisem 301/2001 Sb.