176/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 176/2002 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 4. 2002
Rozeslán dne 9. 5. 2002
Platnost od 9. 5. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 8 nabývá účinnosti dnem 9.5.2002, ustanovení čl. I bodu 8 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 592/1992 Sb., 48/1997 Sb.