127/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/93 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/93 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 127/2002 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2002
Rozeslán dne 12. 4. 2002
Platnost od 12. 4. 2002
Účinnost od 1. 5. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 6/1993 Sb., 166/1993 Sb., 442/2000 Sb.
Novelizován předpisem 227/2013 Sb.