289/2012 Sb. - Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
ikona P
Číslo předpisu 289/2012 Sb.
Částka 102
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 8. 2012
Rozeslán dne 5. 9. 2012
Platnost od 5. 9. 2012
Účinnost od 20. 9. 2012
Platnost do 31. 12. 2012
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Zrušen předpisem 297/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví náležitosti Listu o prohlídce zemřelého, způsob jeho vyplňování a předávání místům určení.

Účinnost 20.9.2012.