297/2012 Sb. - Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
ikona P
Číslo předpisu 297/2012 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 9. 2012
Rozeslán dne 13. 9. 2012
Platnost od 13. 9. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Ruší předpis 289/2012 Sb.
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 364/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví náležitosti Listu o prohlídce zemřelého, způsob jeho vyplňování a předávání místům určení, a náležitosti hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky.
Vyhláška č. 289/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), se zrušuje.

Účinnost 1.1.2013.

Naše poznámka:
Vyhláška č. 289/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) byla přijata 29.8.2012, nabyla platnosti 5.9.2012 a účinnosti dnem 20.9.2012. Její "jepičí" život bude ukončen 31.12.2012.
V názvu nové vyhlášky nám tedy poněkud schází "… vyhláška o náhlém úmrtí vyhlášky…". Opravdu promyšlená legislativní činnost!