102/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
ikona P
Číslo předpisu 102/2005 Sb.
Částka 31
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 2. 2005
Rozeslán dne 4. 3. 2005
Platnost od 4. 3. 2005
Účinnost od 4. 3. 2005
Platnost do 9. 10. 2016
Ruší předpis 260/1999 Sb., 16/2003 Sb.
Provádí předpis 585/2004 Sb.
Zrušen předpisem 328/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
Vyhláška Ministerstva obrany stanoví vzor dotazníku pro odvodní řízení a vzory vojenských dokladů.
Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1.
Vzory vojenských dokladů jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 5.
Zrušují se:

  1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
  2. Vyhláška č. 16/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

Účinnost 4.3.2005.