197/1999 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry a lnu lámaného nebo třeného
ikona P
Číslo předpisu 197/1999 Sb.
Částka 67
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 28. 7. 1999
Rozeslán dne 10. 9. 1999
Platnost od 10. 9. 1999
Účinnost od 10. 9. 1999
Platnost do 9. 9. 1999
Ruší předpis 197/1999 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 197/1999 Sb.