163/2012 Sb. - Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
ikona P
Číslo předpisu 163/2012 Sb.
Částka 58
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 5. 2012
Rozeslán dne 30. 5. 2012
Platnost od 30. 5. 2012
Účinnost od 14. 6. 2012
Provádí předpis 350/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. zásady správné laboratorní praxe,
  2. průběh vstupní a periodické kontroly a auditu studie,
  3. rozsah informací, které mají být poskytnuty při vstupní a periodické kontrole a auditu studie,
  4. náležitosti zprávy o průběhu vstupní a periodické kontroly a auditu studie,
  5. vzor osvědčení.

Účinnost 14.6.2012.