260/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 260/2014 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 19. 11. 2014
Novelizuje předpis 56/2001 Sb., 239/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Změna:

  • Na konci textu čl. VI zákona č. 239/2013 Sb., se doplňují slova ", a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o §7b až 7d, ustanovení čl. I bodu 59, pokud jde o §48a odst. 1 slova "údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly,", a ustanovení čl. I bodu 129, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016".

Čl. II - Přechodné ustanovení >>