230/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
ikona P
Číslo předpisu 230/2003 Sb.
Částka 80
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 6. 2003
Rozeslán dne 29. 7. 2003
Platnost od 29. 7. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.