433/2002 Sb. - Vyhláška o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení §14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem ČR
ikona P
Číslo předpisu 433/2002 Sb.
Částka 152
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 9. 2002
Rozeslán dne 9. 10. 2002
Platnost od 9. 10. 2002
Účinnost od 1. 11. 2002
Platnost do 31. 12. 2012
Provádí předpis 219/2000 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.