272/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena
ikona P
Číslo předpisu 272/2006 Sb.
Částka 86
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 19. 5. 2006
Rozeslán dne 7. 6. 2006
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 7. 6. 2006
Platnost do 31. 7. 2009
Provádí předpis 87/1995 Sb.
Zrušen předpisem 233/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví seznam listin a jejich náležitosti související s činností spořitelních a úvěrních družstev k prokázání

  1. odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně,
  2. způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena.

Účinnost 7.6.2006.