92/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení
ikona P
Číslo předpisu 92/2001 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 2. 2001
Rozeslán dne 6. 3. 2001
Platnost od 6. 3. 2001
Účinnost od 6. 3. 2001
Platnost do 30. 4. 2005
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Zrušen předpisem 127/2005 Sb.