24/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
ikona P
Číslo předpisu 24/2001 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 12. 2000
Rozeslán dne 17. 1. 2001
Platnost od 17. 1. 2001
Účinnost od 17. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 4 nabývá účinnosti dnem 1.7.2001, čl. I bod 2 [§ 6a odst. 7 a odst. 8 písm. d), § 6b odst. 3 a § 6c odst. 2 a 3] nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
Platnost do 20. 3. 2005
Novelizuje předpis 324/1997 Sb.
Zrušen předpisem 113/2005 Sb.