113/2005 Sb. - Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
ikona P
Číslo předpisu 113/2005 Sb.
Částka 37
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 3. 2005
Rozeslán dne 21. 3. 2005
Platnost od 21. 3. 2005
Účinnost od 21. 3. 2005
Platnost do 31. 12. 2016
Ruší předpis 324/1997 Sb., 24/2001 Sb., 259/2003 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 368/2005 Sb., 497/2005 Sb., 101/2007 Sb., 127/2008 Sb., 117/2011 Sb.
Zrušen předpisem 417/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže a druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".
  2. Vyhláška č. 24/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".
  3. Vyhláška č. 259/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.

Účinnost 21.3.2005.