343/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
ikona P
Číslo předpisu 343/2003 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 9. 2003
Rozeslán dne 15. 10. 2003
Platnost od 15. 10. 2003
Účinnost od 1. 11. 2003
Platnost do 30. 12. 2007
Ruší předpis 245/1997 Sb.
Provádí předpis 79/1997 Sb.
Zrušen předpisem 378/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely.
Farmaceuticky a terapeuticky využívané rostliny jsou rostliny, jejichž seznam je uveden v příloze této vyhlášky. Při využívání těchto rostlin není jejich ochrana podle zvláštních právních předpisů dotčena.
Zrušuje se vyhláška č. 245/1997 Sb., kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely.
Účinnost 1.11.2003.