138/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 138/2011 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 4. 2011
Rozeslán dne 25. 5. 2011
Platnost od 25. 5. 2011
Účinnost od 1. 8. 2011
Novelizuje předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • v §8 odst. 3 část věty za středníkem zní:
    "pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle §24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí.",
  • v §8 odstavec 5 zní:
    "(5) Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočteného podle §3a je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle §24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí.".

Účinnost změn 1.8.2011.