85/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
ikona P
Číslo předpisu 85/2008 Sb.
Částka 25
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 2. 2008
Rozeslán dne 11. 3. 2008
Platnost od 11. 3. 2008
Účinnost od 11. 3. 2008
Ruší předpis 75/1998 Sb.
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 270/2013 Sb., 168/2022 Sb., 332/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství se stanoví seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků.
Seznam léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků je uveden v příloze této vyhlášky.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léčivých látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se zrušuje.

Účinnost 11.3.2008.