367/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 367/2019 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2019
Rozeslán dne 31. 12. 2019
Platnost od 31. 12. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 15.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 38, čl. IV, čl. V bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 a 14 a čl. VI, která nabývají účinnosti 1.1.2020, a ustanovení čl. VII bodů 10 a 43, která nabývají účinnosti 1.10.2020.
Novelizuje předpis 265/1991 Sb., 266/1994 Sb., 218/2000 Sb., 77/2002 Sb., 93/2009 Sb., 194/2010 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.
 • Změna v §3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) - účinnost od 1.1.2020
 • Změna zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy.

Změny v ustanoveních:

 • body 1., 2., 3., 6., 7., 10., 12. a 14. - účinnost od 1.1.2020
  • v nadpisu zákona a v nadpisu části první - změny,
  • v §1 odst. 1, §10 odst. 3, §19 odst. 1 až 6, §20 odst. 1 až 5, §21 odst. 1 až 4, §22 odst. 2, §23, §25 odst. 1 a 2, §26, §27, §28 odst. 3, §30, §31 odst. 1 až 3, §33, §34, §35, §37, §38 odst. 2 a §38a odst. 1 až 4 se slova "Správa železniční dopravní cesty" nahrazují slovy "Správa železnic",
  • změna nadpisu hlavy II v části první (§19),
  • v části první hlavě II nadpisu dílu 1, dílu 2 a dílu 3 a nadpisu §33 se slova "Správa železniční dopravní cesty" nahrazují slovy "Správa železnic",
  • v §24 odst. 1 a 3, §24a a §24b se slova "Správa železniční dopravní cesty" nahrazují slovy "Správa železnic",
 • §1, §10, §38a (změny),
 • §22 se zrušuje,
 • §24 - nové znění,
 • vkládá se nový §24a, §24b,
 • §38b se zrušuje.
 • Změna v §44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) - účinnost od 1.1.2020
 • Změna zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Změny v ustanoveních:

Čl. VIII - Přechodná ustanovení